ПРОДАЖБА НА ВЛЕКАЧ

Дата на публикуване: 14.09.2018 г. в 08:48 ч.

Няма изображение
Начална цена:
3519.00 лв.

Номер на публична продан:
0000910

Номер на изпълнително дело:
20147010400390

Вид на имота:
Влекач

Местоположение:
Покровник

Адрес:
база на "Сградостроене

Дата на регистрация:
0000-00-00

Срок:
от 14.09.2018 до 15.10.2018

Дата на отваряне:
16.10.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-390-14-14.09.2018-15.10.2018-2.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400390НАМПС СОБСТВЕНОСТ на длъжникът по делото: „ИБО“ ООД с ЕИК:101069922.

 

ОПИСАНИЕ НА МПС-то:

ВЛЕКАЧ:

Марка: MAН, модел: ТГА 18.440 БЛС; Двиагател 50517412641747

ДК № Е1041КН; Дизел; Цвят:Червен;, рама №WMAH06ZZX8M496214

Подробно описание: ППС-то е открито на трупчета. Липсват гуми, акумулатор, скоростна кутия, кардан. Вратите липсват. Липсват броните и съединителя, резервоара, фаровете и мигачите. Двигателят е блокиран. Налице е само каросерията на ППС-то.

 

Началната цена възлиза на 3 519лв./три хиляди петстотин и деветнадесет лева./

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 14.09.2018г. до 17.00часа на 15.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на вещите, която желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. Подава се само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.10.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не са посочени вещите за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на вещите. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на движимите вещи, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача Валентин Василев Петров с тел. за връзка: 0887/005083, на адрес: с. Покровник, базата на „Сградостроене“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ