ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ

Дата на публикуване: 03.05.2019 г. в 09:19 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - 1
Начална цена:
12623.00 лв.

Номер на публична продан:
0000943

Номер на изпълнително дело:
20177010400031

Вид на имота:
Ремаркета

Местоположение:
Бело поле

Дата на регистрация:
0000-00-00

Срок:
от 07.05.2019 до 07.06.2019

Дата на отваряне:
10.06.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-31-17-07.05.2019-07.06.2019-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - 5

Описание:

 

3).Полуремарке:

Марка: МЕТАЛОВУГА, модел: 36-40 АМ

ДК № Е 9676 ЕА, рама №TX93640AM0Y047039; цвят: бял;

Начална цена 12 623лв./дванадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева./

Върху крайната цена се начислява данък добавена стойност на осн. чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС.

Забележка: За гореописаните ППС-та има учреден Договор за залог в полза на „ПИБ“ АД

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ