ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 18.05.2020 г. в 12:04 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
9265.00 лв.

Номер на публична продан:
0000981

Номер на изпълнително дело:
20177010400031

Вид на имота:
Ремаркета

Местоположение:
Бело поле

Дата на регистрация:
0000-00-00

Срок:
от 03.06.2020 до 03.07.2020

Дата на отваряне:
06.07.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-31-17-03.06.2020-03.07.2020-7-SLED PR.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ - ЦИСТЕРНА МЕТАЛОВУГА 36-40 АМ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7

Описание:

3).Полуремарке:

Марка: МЕТАЛОВУГА, модел: 36-40 АМ

ДК № Е 9676 ЕА, рама №TX93640AM0Y047039; цвят: бял;

Начална цена 9 265лв./девет хиляди двеста шестдесет и пет лева./

Върху крайната цена се начислява данък добавена стойност на осн. чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ