За нас

         Основните принципи в работата ми като Частен съдебен изпълнител са:

        - стриктно спазване на закона

        - бързо и ефективно организиране на принудителното изпълнение

        - уважение и коректност към всички страни и участници в изпълнителното производство

 

         Кантората ми се намира в центъра на Благоевград, във собствено помещение и е оборудвана със съвременна офис-техника, постоянно видео-наблюдение и охранителна система /СОТ/, осигуряващи максимални гаранции за съхраняване на служебния архив и точно изпълнение на професионалните задължения.

         Имам двама помощник съдебни изпълнители, двама призовкари, счетоводители, юрисконсулт и деловодители. Осъществявам принудително изпълнение на територията на Цялата Благоевградска Област със собствен превоз. Извършвам лично връчване чрез призовкар на територията на Общините Благоевград, Симитли, Струмяни, Сандански, Петрич, Кресна, Гоце Делчев и чрез куриерска фирма на територията на останалите общини в региона.

 

         Деловодството е обезпечено с електронен деловоден програмен продукт, с възможност за максимално бърз обработване на делата, включително за извършване на онлайн справки от страните в изпълнителното производство.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ