ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 20.06.2022 г. в 16:49 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 1
Начална цена:
33916.00 лв.

Номер на публична продан:
0000791

Номер на изпълнително дело:
20117010400232

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево", АК "УАЙТ ФЪР РИЗОРТ"

Площ:
68.32 кв.м.

Срок:
от 21.06.2022 до 21.07.2022

Дата на отваряне:
22.07.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-232-11-21.06.2022-21.07.2022-14.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400232 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ собственост на длъжника:“ УАЙТ ФЪР РИЗОРТ – АПАРТАМЕНТ Д 23 БАЛКАН ХАУС “ ЕООД с ЕИК: 175281683.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

I).АПАРТАМЕНТ D23 с идентификатор: 61813.559.7.1.23 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на пети жилищен етаж на сграда “ D – БАЛКАН ХАУС “, на кота +11,60м., със застроена площ от 68,32кв. м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, ВЕДНО с 2,59% ид. ч. от общите части на сградата и 0,45% ид. ч. от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Разлог, м. "Кукурево", ет.5, ап. D23.

АПАРТАМЕНТ D23 се намира в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР РИЗОРТ “, състоящ се от четири самостоятелни сгради: сграда “А – ПИРИН ХАУС “, сграда “ В – РИЛА ХАУС “, сграда “ С – РОДОПИ ХАУС “ и сграда “ D – БАЛКАН ХАУС “, изграден в поземлен имот с идентификатор 61813.559.7по кадастралната карта на гр. Разлог.

 

Начална цена на имота 33 916лв./тридесет и три хиляди деветстотин и шестнадесет лева/

 

ВЕДНО с находящите се в апартамента:

II). ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Диван 1брой- ъглов, тройка с лежанка от еко-кожа .

2. Холна маса 1брой - размери 0,60м. Х 1,00м. С Н=0,45м. От МДФ, цвят венге.

3. Кухненска маса 1брой - размери 0,85м. Х 0,85м. С Н=0,80м. От МДФ, цвят венге.

4. Кухненски столове 4броя - със седалки от еко-кожа, цвят венге.

5. Маса балконска 1брой - кръгла със стъклен плот от ратан.

6. Столове балконски 2броя - от ратан.

7. Кухненски бокс с три шкафа, 1брой - от МДФ с вградени уреди /уредите са оценени отделно/, с гранитен плот , вградена мивка от алпака с батерия "Видима идеал", с два вградени котлона.

8. Вградена фурна 1 брой, марка "Нео".

9. Вграден хладилник 1брой, - марка "Elektrolux" , модел: ERU1470, сер. №64500046, ОБЕМ 136л.

10. Вградена пералня 1брой - марка "SAMSUNG", модел WF-S861.

11. Абсорбатор /вграден/ 1 брой- марка " Conegliano".

12. Легла 2 броя - размери 1,80м. Х 0,90м., с матраци и подматрачна рамка, с табла от МДФ.

13. Нощни лампи 2 броя.

14. Нощни шкафчета 2броя- от МДФ.

15. Трикрилен гардероб 1брой- от МДФ, Н=2,00м.

16. Огледало без рамка 1брой- с размери 0,50м. Х 0,80м.

17. Тоалетка 1 брой- от МДФ с размери 0,40м. Х 1,00м., Н = 0,80м.

18 Табуретка за тоалетка 1брой - от МДФ със седалка от еко-кожа.

19. Телевизор 1брой - марка "LG", ; мод. LCD, 20 инчов екран.

20. Поставка за телевизор 1брой- от МДФ, размери 0,60м. Х1,20м. , Н=0,30м.

21. Завеси текстилни 4броя.

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ВЪЗЛИЗА НА 3 150,00ЛВ. /ТРИ ХИЛЯДИ СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА./

 

Забележка:Гореописаните движими вещи представляват обзавеждане на апаратамент с идентификатор 61813.559.7.1.23, който е описан с протокол за опис от 08.07.2011г., по изпълнително дело №20117010400232. С оглед на това вещите се продават заедно с апартамента. За апартаментът се дължи годишна такса за поддръжка.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5228 от 08.08.2007г., акт 19, том ІІІ; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2815 от 24.07.2017г., акт 72, том ІІІ;3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1844 от 22.06.2011г., акт 36, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.06.2022г. до 17.00часа на 21.07.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, IBAN:BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.07.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА НЕДВИЖИМИЯТ ИМОТ И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЖИВКО ИВАНОВ ТРЕНЧЕВ – помощник управител на АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР РИЗОРТ“, тел.за връзка: 0886133334 и ТАНЯ ЕЛЧИНОВА с тел. за връзка:0886/282868 – управител на комплекса , на адрес:гр. Разлог, м. "Кукурево", ет.5, ап. D23.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ