ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Дата на публикуване: 09.09.2022 г. в 15:59 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 1
Начална цена:
741438.00 лв.

Номер на публична продан:
0000969

Номер на изпълнително дело:
20197010400177

Вид на имота:
Склад

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски"

Площ:
36523.00 кв.м.

Срок:
от 12.09.2022 до 12.10.2022

Дата на отваряне:
13.10.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-177-19-12.09.2022-12.10.2022-IMOTI 18-9 SLED PR.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 10

Описание:

  

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400177 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ СЪРВИС“ ЕООД с ЕИК: 203103885.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.764.18,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Адрес на имотите: гр. Разлог, ул. „Александър Стамболийски“

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18: Поземления имот е с неправилна форма с денивелация посока – север. По имотни граници от запад и частично от север е изградена метална плътна ограда на бетонни ивични основи. От юг и частично от изток към имот с ид. 61813.764.12 е изградена ограда от телена мрежа на циментови колци, в останалата част от изток към имот с ид. 61813.764.19 имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Незастроената част от имота са изградени частично – вътрешни асфалтови улици и плочници – силно дефектирали, както и частично подпорни стени от каменна зидария, в останалата част имота е неподържан самозалесил се с растителност. Достъпът до имота се осъществява от имот с ид. 61813.764.17 посредством метална ажурна метална врата. Поземления имот се намира в широк център на гр. Разлог в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Имота се намира на около сто метра южно от Автогарата на гр. Разлог.

ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО:

1. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.8, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 421,00кв.м., Брой етажи:3, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.8. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.16; 61813.764.17; 61813.764.18.11, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.8: Сградата се състои от две секции, като секцията от юг е двуетажна а секцията от север е триетажна, масивна конструкция със стоманобетонни ивични основи, греди и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди, частично разрушен с дефекти. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати – два броя метални в двете секции по една и демонтирана и неналична врата към перално помещение в секцията от юг. Дограма – дървена с дефекти. Първо ниво на секцията от юг се състои от перално помещение, съблекалня и баня. Пералното помещение и съблекалнята са с под – обикновена мозайка, стени на Н=2,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. Банята е с под – теракота, силно дефектирал, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Вътрешни врати – шпервани. Първото ниво на секцията от север, представлява сутерен със складови помещения и е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Вътрешни врати – шпервани. Второто нива на секцията от север се състои от коридор, пет стаи и тоалетна. Коридорът е с под – венецианска мозайка, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – обрушени. Стаите са с под – дървен паркет в лошо състояние, стани и таван – шпакловка и латекс, частично – тапети в лошо състояние. Тоалетната е с под – теракота, стени на Н=1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Вътрешни врати – шпервани. Достъпът до трето ниво към секцията от север и второто нива на секцията от юг се осъществява от вътрешна стоманобетонна, двураменна стълба, находяща се в секцията от север и е с под – мраморни плочи, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – оборушени. Парапет – дървен, ажурена на метална конструкция. Второ нива на секцията от юг и трето ниво на секцията от север, представляват един общ етаж, състоящ се от общ коридор и седемнадесет броя стаи. Коридорът е с под – венецианска мозайка, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – обрушен. Стаите са с под – дървен паркет дефектирал, четири от стаите с циментова замазка, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – обрушен, частично тапети по стени в лошо състояние. Вътрешни врати – шпервани. Ел. и ВиК инсталации – дефектирали. Сградата е в лошо общо състояние.

2. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.11, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 119,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.11. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.8; 61813.764.17; 61813.764.18.12; 61813.764.18.14, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.11: Сградата е едноетажна, масивна с външни ограждащи стени от каменна зидария, частично – тухлена. Покривът на сградата е скатен, дървен с демонтирани керемиди. Входна врата – метална. Дограма – дървена. Сградата се състои от едно еднообемно помещение с под – циментова замазка, частично по пода е изградено второ понижено ниво с дълбочина от 0,80м. с под – каменни плочи, стени и таван – частично пръскана мазилка по стени, а останалата част – шпакловка и латекс, частично – обрушена. Тавана е със сводеста конструкция. Ел. инсталация – дефектирала. Сградата е в добро общо състояние.

3. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.12, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 281,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.12. Номер по предходен план: няма.Съседи на сградата: 61813.764.18.13; 61813.764.18.11; 61813.764.19, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.12: Сградата е едноетажна /външна тоалетна/, масивна конструкция с бетонни ивични основи, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени.Покривът на сградата е плосък, скатен с хидроизолация и ламарина. Външните стени са изпълнени от бучарда с обикновена мозайка и пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати два броя – метални. Дограма – метална с дефекти. От входа от изток се стига до едно еднообемно помещение с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. От входа от запад са разположени две помещения – тоалетни, помещение – умивалня, стая и фоайе. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени на Н=1,00м. – шпакловка и блажна боя, частично – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. Вътрешна врата – метална. Ел. инсталация – дефектирала, ВиК инсталация – демонтирана до тапа. Сградата е в лошо общо състояние.

4. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.13, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 460,00кв.м., Брой етажи:3, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.13. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.12; 61813.764.18.15; 61813.764.18.14, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.13: Сградата е триетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди, частично дефектирал, с течове. Външни стени – бучарда от обикновена мозайка и пръскана мазилка, частично – обрушена. Дограма – дървена с дефекти в лошо състояние. Вътрешни врати – шпервани в лошо състояние, частично демонтирани. Достъпът до нивата на сградата се осъществява по вътрешна стоманобетонова стълба с под – мраморни плочи, стени на Н=1,80м. – обшивка от талашитени плоскости, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Парапет – метален, ажурен. Първо ниво и второто ниво се състоят съответно от фоайе, коридор, осем стаи и тоалетна. Фоайетата и коридорите са с под – венецианска мозайка, стени на Н=2,00м. – обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Стаите са с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Тоалетните са с преддверия и са под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – и Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Третото ниво се състои от пет стаи, две от които преходни, зала, коридор и фоайе. Коридорът и фоайето са с под – венецианска мозайка, стени на Н=2,00м. – обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Залата е с под - обикновена мозайка, стени - обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, таван – варова мазилка и латекс с дефекти от течове. Едната стая е с под – обикновена мозайка, стени на Н=2,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Двете преходни стаи са с достъп от фоайето и са с под – дъбов паркет – дефектирал, стени - обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, таван – варова мазилка и латекс. Ел. и ВиК инсталации на сградата – дефектирали. Сградата е в добро общо състояние.

5. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.14, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 220,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.14. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.15; 61813.764.18.16; 61813.764.18.11; 61813.764.18.13, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.14: При огледа на място се установи, че сградата е двуетажна, масивна с бетонни ивичини основи, колони, греди и плочи и частичен дървен гредоред по таван на второто ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди, частично разрушен и дефектирал с течове. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати – два броя – дървени в лошо състояние на вратата от изток е монтирана метална решетка. Дограма – дървена с дефекти. Първо ниво се състои от три преходни стаи с достъп от вратата от изток и една стоя от входната врата от север. Същите са спод – циментова замазка, една от стаите – дървено дюшеме с дефекти, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, частично – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Достъпът до второ ниво се осъществява от входната врата от север по двураменна стълбищна клетка с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена, а на второ ниво тавана е частично разрушен. Парапет от плътна тухлена зидария. Второ нива се състои от пет стаи, две от които преходни и коридор. Коридорът е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, частично – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. Стаите са с под – дървено дюшеме, силно дефектирало, стени на две от стаите на Н=1,20м. – обшивка от шперплат, на другите – на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, силно – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, силно – обрушена. Ел. инсталация дефектирала. Сградата е в лошо общо състояние с видими дефекти.

6. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.15, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 209,00кв.м., Брой етажи:3, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.15. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.14; 61813.764.18.18; 61813.764.18.13, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.15: Сградата е двуетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария и бетон, стоманобетонни греди и плочи и частично колони и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът е скатен, дървен с керемиди, с течове. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя, частично – обрушена. Дограма – двукатна дървена, частично демонтирана и неналична. Входна и вътрешни врати – шпервани с дефекти. Достъпът до второ ниво се осъществява по външна стоманобетонна, двураменна стълба с под – обикновена мозайка. Парапет – дървен, ажурен на метална конструкция и метална ръкохватка. Ел. и ВиК инсталации на сградата дефектирали. На първо ниво с вход от запад са разположени четири стаи, тоалетна и коридор. Стаите са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Коридорът е с под – циментова замазка, стане на Н=1,50м. – частично шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Тоалетната е с преддверие и обособени две клетки с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. На първото ниво с вход от север са разположени две преходни стаи с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Второ ниво се състои от шест стаи, едно от които преходна, тоалетна и коридор. Стаите са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Коридорът е с под – венецианска мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Тоалетната е с преддверие и обособени две клетки с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Две от вътрешните врати са демонтирани и неналични. Сградата е в добро общо състояние.

7. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.16, Предназначение: Сграда за енергопроизводство с площ от 25,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма.Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.762.262; 61813.764.18.8; 61813.764.18.14; 61813.764.18.11, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.16: Сградата е едноетажна/трафопост/, масивна конструкция със стоманобетонни ивични основи, колони и плоча и тухлени външни оградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Входна врата – метална.

8. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.17, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 103,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.17. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.18; 61813.764.18.19; 61813.764.18.15, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.17: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с дефекти и частично разрушен. Външните стени са изпълнени на Н=1,00м. – облицовка от мраморни плочи, а останалата част – пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати два броя – дървени, дефектирали. Вътрешна врата – дървена, дефектирала. Дограма – дървена с дефекти. Сградата се състои от две помещения със самостоятелни входове с врата между тях с под – дървено дюшеме – изгнило и пропаднало, стени – ваярова мазилка и постно боядисване – силно обрушена, в едната стая на Н=1,00м. – обшивка от талашитени плоскости. Таван – дървена обшивка, частично разрушена и дефектирала. Ел. инсталация - дефектирала. Сграда е в много лошо общо състояние.

9. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.19, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 949,00кв.м., Брой етажи:2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.19. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.13; 61813.764.18.18; 61813.764.18.17, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.19: Сградата се състои от три секции, две едноетажни от изток и запад и двуетажна сграда ситуирана между тях. Едноетажните сгради са в много лошо общо състояние, частично самосрутващи се и представляват масивни сгради с ивични основи от каменна зидария, бетонни греди, дървен гредоред по таван, частично разрушен и тухлени външни и вътрешни преградни стени, частично разрушени. Покривът на сградите е скатен, дървен с керемиди, частично разрушен.неразрушените външни стени са изпълнени с варова мазилка – силно обрушена. Съществуващите помещения са с под – циментова замазка, стени – варова мазилка – силно обрушена, таван – дървен гредоред, частично разрушен. Входни врати, четири броя метални. Дограма – дървена с дефекти.

Забележка:С оглед състоянието на сградите – частично самосрутващи, в част от тях подробен оглед на вътрешното състояние, бе невъзможен.

Двуетажната секция е масивна с ивични основи от каменна зидария, стоманобетони греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с течове. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка – частично обрушена. Входна врата – демонтирана и неналична. Дограма – дървена с дефекти. Ел. и ВиК инсталации – дефектирали. Първо ниво се състои от пет стаи и коридор. Стаите са с под – циментова замазка, в една от тях паркет, дефектирал, таван – варова мазилка и постно боядисване, частично обрушена. Коридорът е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя, обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и постно боядисване – частично обрушена. Вътрешни врати – дървени с демонтирани и неналични платна. Достъпът до второ ниво се осъществява по стоманобетонна, двураменна стълба с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и постно боядисване – силно обрушени. Парапет – метален, ажурен с дървена ръкохватка. Второто ниво се състои от шест стаи с под – дъбов паркет – силно дефектирал и частично демонтиран, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване – частично обрушена. Сградата е в много лошо общо състояние, частично самосрутваща се.

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ ВЪЗЛИЗА НА 741 438лв./седемстотин четиридесет и една хиляди четиристотин тридесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2155 от 03.06.2016г., акт №55, том І; 2. Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1670 от 09.05.2017г., акт №57, том І; 3. Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1671 от 09.05.2017г., акт №58, том І; 4. Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1672 от 09.05.2017г., акт №59, том І; 5. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1828 от 10.05.2019г., акт №185, том І; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4341 от 20.10.2015г., акт №107, том ІV; 7. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№860 от 08.03.2017г., акт №57, том І; 8. Заместване в дълг обезпечен с договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3713 от 19.09.2016г., акт №90, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 12.09.2022г. до 17.00часа на 12.10.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.10.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ СЪРВИС“ ЕООД с ЕИК: 203103885, чрез управителя на дружеството: СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ с тел. за призоваване:0896/086125; 0879/600552, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ