ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Дата на публикуване: 16.02.2021 г. в 17:47 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 1
Начална цена:
805793.00 лв.

Номер на публична продан:
0000969

Номер на изпълнително дело:
20197010400177

Вид на имота:
Склад

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски"

Площ:
36523.00 кв.м.

Срок:
от 17.02.2021 до 17.03.2022

Дата на отваряне:
18.03.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-177-19-17.02.2021-19.03.2021-IMOTI 18 I 20-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - 10

Описание:

  

I). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.764.18,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Адрес на имотите: гр. Разлог, ул. „Александър Стамболийски“

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18: Поземления имот е с неправилна форма с денивелация посока – север. По имотни граници от запад и частично от север е изградена метална плътна ограда на бетонни ивични основи. От юг и частично от изток към имот с ид. 61813.764.12 е изградена ограда от телена мрежа на циментови колци, в останалата част от изток към имот с ид. 61813.764.19 имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Незастроената част от имота са изградени частично – вътрешни асфалтови улици и плочници – силно дефектирали, както и частично подпорни стени от каменна зидария, в останалата част имота е неподържан самозалесил се с растителност. Достъпът до имота се осъществява от имот с ид. 61813.764.17 посредством метална ажурна метална врата. Поземления имот се намира в широк център на гр. Разлог в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Имота се намира на около сто метра южно от Автогарата на гр. Разлог.

ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО:

1. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.8, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 421,00кв.м., Брой етажи:3, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.8. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.16; 61813.764.17; 61813.764.18.11, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.8: Сградата се състои от две секции, като секцията от юг е двуетажна а секцията от север е триетажна, масивна конструкция със стоманобетонни ивични основи, греди и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди, частично разрушен с дефекти. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати – два броя метални в двете секции по една и демонтирана и неналична врата към перално помещение в секцията от юг. Дограма – дървена с дефекти. Първо ниво на секцията от юг се състои от перално помещение, съблекалня и баня. Пералното помещение и съблекалнята са с под – обикновена мозайка, стени на Н=2,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. Банята е с под – теракота, силно дефектирал, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Вътрешни врати – шпервани. Първото ниво на секцията от север, представлява сутерен със складови помещения и е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Вътрешни врати – шпервани. Второто нива на секцията от север се състои от коридор, пет стаи и тоалетна. Коридорът е с под – венецианска мозайка, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – обрушени. Стаите са с под – дървен паркет в лошо състояние, стани и таван – шпакловка и латекс, частично – тапети в лошо състояние. Тоалетната е с под – теракота, стени на Н=1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Вътрешни врати – шпервани. Достъпът до трето ниво към секцията от север и второто нива на секцията от юг се осъществява от вътрешна стоманобетонна, двураменна стълба, находяща се в секцията от север и е с под – мраморни плочи, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – оборушени. Парапет – дървен, ажурена на метална конструкция. Второ нива на секцията от юг и трето ниво на секцията от север, представляват един общ етаж, състоящ се от общ коридор и седемнадесет броя стаи. Коридорът е с под – венецианска мозайка, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – обрушен. Стаите са с под – дървен паркет дефектирал, четири от стаите с циментова замазка, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – обрушен, частично тапети по стени в лошо състояние. Вътрешни врати – шпервани. Ел. и ВиК инсталации – дефектирали. Сградата е в лошо общо състояние.

2. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.11, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 119,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.11. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.8; 61813.764.17; 61813.764.18.12; 61813.764.18.14, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.11: Сградата е едноетажна, масивна с външни ограждащи стени от каменна зидария, частично – тухлена. Покривът на сградата е скатен, дървен с демонтирани керемиди. Входна врата – метална. Дограма – дървена. Сградата се състои от едно еднообемно помещение с под – циментова замазка, частично по пода е изградено второ понижено ниво с дълбочина от 0,80м. с под – каменни плочи, стени и таван – частично пръскана мазилка по стени, а останалата част – шпакловка и латекс, частично – обрушена. Тавана е със сводеста конструкция. Ел. инсталация – дефектирала. Сградата е в добро общо състояние.

3. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.12, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 281,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.12. Номер по предходен план: няма.Съседи на сградата: 61813.764.18.13; 61813.764.18.11; 61813.764.19, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.12: Сградата е едноетажна /външна тоалетна/, масивна конструкция с бетонни ивични основи, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени.Покривът на сградата е плосък, скатен с хидроизолация и ламарина. Външните стени са изпълнени от бучарда с обикновена мозайка и пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати два броя – метални. Дограма – метална с дефекти. От входа от изток се стига до едно еднообемно помещение с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. От входа от запад са разположени две помещения – тоалетни, помещение – умивалня, стая и фоайе. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени на Н=1,00м. – шпакловка и блажна боя, частично – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. Вътрешна врата – метална. Ел. инсталация – дефектирала, ВиК инсталация – демонтирана до тапа. Сградата е в лошо общо състояние.

4. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.13, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 460,00кв.м., Брой етажи:3, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.13. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.12; 61813.764.18.15; 61813.764.18.14, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.13: Сградата е триетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди, частично дефектирал, с течове. Външни стени – бучарда от обикновена мозайка и пръскана мазилка, частично – обрушена. Дограма – дървена с дефекти в лошо състояние. Вътрешни врати – шпервани в лошо състояние, частично демонтирани. Достъпът до нивата на сградата се осъществява по вътрешна стоманобетонова стълба с под – мраморни плочи, стени на Н=1,80м. – обшивка от талашитени плоскости, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Парапет – метален, ажурен. Първо ниво и второто ниво се състоят съответно от фоайе, коридор, осем стаи и тоалетна. Фоайетата и коридорите са с под – венецианска мозайка, стени на Н=2,00м. – обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Стаите са с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Тоалетните са с преддверия и са под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – и Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Третото ниво се състои от пет стаи, две от които преходни, зала, коридор и фоайе. Коридорът и фоайето са с под – венецианска мозайка, стени на Н=2,00м. – обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Залата е с под - обикновена мозайка, стени - обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, таван – варова мазилка и латекс с дефекти от течове. Едната стая е с под – обикновена мозайка, стени на Н=2,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Двете преходни стаи са с достъп от фоайето и са с под – дъбов паркет – дефектирал, стени - обшивка от талашитени плоскости, частично демонтирани, таван – варова мазилка и латекс. Ел. и ВиК инсталации на сградата – дефектирали. Сградата е в добро общо състояние.

5. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.14, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 220,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.14. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.15; 61813.764.18.16; 61813.764.18.11; 61813.764.18.13, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.14: При огледа на място се установи, че сградата е двуетажна, масивна с бетонни ивичини основи, колони, греди и плочи и частичен дървен гредоред по таван на второто ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди, частично разрушен и дефектирал с течове. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати – два броя – дървени в лошо състояние на вратата от изток е монтирана метална решетка. Дограма – дървена с дефекти. Първо ниво се състои от три преходни стаи с достъп от вратата от изток и една стоя от входната врата от север. Същите са спод – циментова замазка, една от стаите – дървено дюшеме с дефекти, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, частично – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушени. Достъпът до второ ниво се осъществява от входната врата от север по двураменна стълбищна клетка с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена, а на второ ниво тавана е частично разрушен. Парапет от плътна тухлена зидария. Второ нива се състои от пет стаи, две от които преходни и коридор. Коридорът е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, частично – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично – обрушена. Стаите са с под – дървено дюшеме, силно дефектирало, стени на две от стаите на Н=1,20м. – обшивка от шперплат, на другите – на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, силно – обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, силно – обрушена. Ел. инсталация дефектирала. Сградата е в лошо общо състояние с видими дефекти.

6. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.15, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 209,00кв.м., Брой етажи:3, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.15. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.14; 61813.764.18.18; 61813.764.18.13, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.15: Сградата е двуетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария и бетон, стоманобетонни греди и плочи и частично колони и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът е скатен, дървен с керемиди, с течове. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя, частично – обрушена. Дограма – двукатна дървена, частично демонтирана и неналична. Входна и вътрешни врати – шпервани с дефекти. Достъпът до второ ниво се осъществява по външна стоманобетонна, двураменна стълба с под – обикновена мозайка. Парапет – дървен, ажурен на метална конструкция и метална ръкохватка. Ел. и ВиК инсталации на сградата дефектирали. На първо ниво с вход от запад са разположени четири стаи, тоалетна и коридор. Стаите са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Коридорът е с под – циментова замазка, стане на Н=1,50м. – частично шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Тоалетната е с преддверие и обособени две клетки с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. На първото ниво с вход от север са разположени две преходни стаи с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Второ ниво се състои от шест стаи, едно от които преходна, тоалетна и коридор. Стаите са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Коридорът е с под – венецианска мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Тоалетната е с преддверие и обособени две клетки с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Две от вътрешните врати са демонтирани и неналични. Сградата е в добро общо състояние.

7. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.16, Предназначение: Сграда за енергопроизводство с площ от 25,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма.Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.762.262; 61813.764.18.8; 61813.764.18.14; 61813.764.18.11, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.16: Сградата е едноетажна/трафопост/, масивна конструкция със стоманобетонни ивични основи, колони и плоча и тухлени външни оградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Входна врата – метална.

8. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.17, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 103,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.17. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.18; 61813.764.18.19; 61813.764.18.15, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.17: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с дефекти и частично разрушен. Външните стени са изпълнени на Н=1,00м. – облицовка от мраморни плочи, а останалата част – пръскана мазилка, частично – обрушена. Входни врати два броя – дървени, дефектирали. Вътрешна врата – дървена, дефектирала. Дограма – дървена с дефекти. Сградата се състои от две помещения със самостоятелни входове с врата между тях с под – дървено дюшеме – изгнило и пропаднало, стени – ваярова мазилка и постно боядисване – силно обрушена, в едната стая на Н=1,00м. – обшивка от талашитени плоскости. Таван – дървена обшивка, частично разрушена и дефектирала. Ел. инсталация - дефектирала. Сграда е в много лошо общо състояние.

9. Сграда с идентификатор: 61813.764.18.19, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 949,00кв.м., Брой етажи:2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.18, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11.19. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.18.13; 61813.764.18.18; 61813.764.18.17, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.18, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 36 523кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.11. Номер по предходен план: 764.11. квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.763.72; 61813.125.13; 61813.764.13; 61813.764.12; 61813.764.19; 61813.764.17; 61813.762.262; 61813.762.321

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.18.19: Сградата се състои от три секции, две едноетажни от изток и запад и двуетажна сграда ситуирана между тях. Едноетажните сгради са в много лошо общо състояние, частично самосрутващи се и представляват масивни сгради с ивични основи от каменна зидария, бетонни греди, дървен гредоред по таван, частично разрушен и тухлени външни и вътрешни преградни стени, частично разрушени. Покривът на сградите е скатен, дървен с керемиди, частично разрушен.неразрушените външни стени са изпълнени с варова мазилка – силно обрушена. Съществуващите помещения са с под – циментова замазка, стени – варова мазилка – силно обрушена, таван – дървен гредоред, частично разрушен. Входни врати, четири броя метални. Дограма – дървена с дефекти.

Забележка:С оглед състоянието на сградите – частично самосрутващи, в част от тях подробен оглед на вътрешното състояние, бе невъзможен.

Двуетажната секция е масивна с ивични основи от каменна зидария, стоманобетони греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с течове. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка – частично обрушена. Входна врата – демонтирана и неналична. Дограма – дървена с дефекти. Ел. и ВиК инсталации – дефектирали. Първо ниво се състои от пет стаи и коридор. Стаите са с под – циментова замазка, в една от тях паркет, дефектирал, таван – варова мазилка и постно боядисване, частично обрушена. Коридорът е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя, обрушена, а останалата част и тавана – варова мазилка и постно боядисване – частично обрушена. Вътрешни врати – дървени с демонтирани и неналични платна. Достъпът до второ ниво се осъществява по стоманобетонна, двураменна стълба с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и постно боядисване – силно обрушени. Парапет – метален, ажурен с дървена ръкохватка. Второто ниво се състои от шест стаи с под – дъбов паркет – силно дефектирал и частично демонтиран, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване – частично обрушена. Сградата е в много лошо общо състояние, частично самосрутваща се.

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ ВЪЗЛИЗА НА 805 793лв./осемстотин и пет хиляди седемстотин деветдесет и три лева/

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ