ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 17.10.2022 г. в 18:16 ч.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
127943.00 лв.

Номер на публична продан:
0001062

Номер на изпълнително дело:
20207010401049

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Еленово

Адрес:
общ. Благоевград, м. "Арнаудско"

Площ:
55.00 кв.м.

Срок:
от 26.09.2022 до 26.10.2022

Дата на отваряне:
27.10.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1049-20-26.09.2022-26.10.2022-1-SLED PR.pdf

ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. ЕЛЕНОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, М. "АРНАУДСКО" - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010401049 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ВИКТОРИЯ МАКСИМОВА ДИМИТРОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Сграда с идентификатор: 27231.3.5.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, Брой етажи: 2, с площ от 55,00кв.м., ЕКАТТЕ: 27231, в кадастрален район: 3, в поземлен имот: 27231.3.5, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ 6 500кв.м. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи: 27231.3.4; 27231.27.3; 27231.27.11; 27231.3.8; 27231.3.10; 27231.3.7; 27231.3.3

Адрес: с. Еленово, местността „Арнаудско“

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕ №1 с РЗП от 120,00кв.м. и ЗП от 52,50кв.м., състоящо се по одобрен архитектурен проект от дневна, кухненски бокс, трапезария, антре, санитарен възел и складово помещение на първи етаж – на кота +/- 0,00м. и три спални, баня, антре и една тераса на втория етаж на кота +2,80м. и подпокривно пространство на кота +5,60м., функционално свързани с вътрешни стоманобетонни стълби, при съседи на жилището: жилище №2 и от три страни двор, ЗАЕДНО с припадащите се след неговото построяване идеални части от общите части на сградата и съответния процент от правото на строеж върху мястото, която сграда е изградена съгласно Строително разрешение №147 от 05.05.2011г. и одобрен на 09.02.2011г. Архитектурен проект от гл. Архитект на Общ. Благоевград в поземлен имот №003005 в землището на с. Еленово с ЕКАТТЕ 27231 в местността „АРНАУДСКО“, с площ на имота от 6 500,00кв.м. с начин на трайно ползване „Индивидуално застрояване“ при съседи на имота: поземлен имот №003008, поземлен имот №000042, поземлен имот №027003, поземлен имот №003004, поземлен имот №003003, поземлен имот №003007 и поземлен имот №000059

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 27231.3.5.1: Сградата е двуетажна масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Входна врата – метална –блиндирана. Дограма – ПВЦ. Вътрешни врати - МДФ, на баните с тоалетни - алуминиеви. Достъпът до различните нива се осъществява по вътрешна стоманобетонна-двураменна стълба с под, между първо и второ ниво – дъбови стъпала, стени и таван – венецианска мазилка. Парапет – иноксов, ажурен с дървена ръкохватка. Стълбищната клетка от второ ниво към тавана са с под – частично ламиниран паркет, частично – гранитогрес. Стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично – венецианска мазилка. Без изграден парапет. Сгрдата има Ел. инсталация, на тавана до точка, ВиК до тапа.

Първо ниво се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна и входно антре и тераса към дневната от западната страна на сградата. Дневната с трапезария и кухненски бокс са с под – частично – паркет, частично – гранитогрес. Стени и таван – гипсокартон, шпакловка, частично – латекс, частично – венецианска мазилка. Банята с тоалетна е с под – бетонна плоча, стени – гипсокартон, таван – бетонна плоча. Входното антре е с под – гранитогрес, стени и таван – венецианска мазилка. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка, частично по стени – теракота. Без изграден парапет.

Второто ниво се състои от: три спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от спалните от запад. Трите спални са с под – ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – венецианска мазилка. Банята с тоалетна е с под – бетонна плоча, стени – частично – гипсокартон, частично – бетонно, таван – бетонна плоча. Входното антре е с под – гранитогрес, стени и таван – венецианска мазилка. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Без изграден парапет.

Тавана е със скосявания и са оформени две преходни помещения с преградна стена от гипсокартон, ОСБ – плоскости на метална конструкция. Всичките помещения са с под – ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – венецианска мазилка. Дограма покривна тип ВЕЛУКС. Няма монтирани вътрешни врати. По данни на длъжника сградата е изградена през 2011г., както и че към същата няма осигурен транспортен достъп. Достъпът се осъществява по черен път. При огледа на място се установи че, от изток към входната врата на сградата е изграден пристройка от дървена конструкция и покрив от битумни керемиди със застроена площ при замерване на място от 10,00кв.м. същата е със скосявания и е с под – частично теракота, частично – ламиниран паркет. Стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Дограма – ПВЦ. Входна врата – ПВЦ. За същата не бяха представени строителни книжа.

 

Начална цена 127 943лв./сто двадесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и три лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека вписана с дв.вх.рег.№1918 от 04.05.2018г., акт №42, том I, в сл. по вписванията гр. Благоевград, в полза на взискателя по делото;2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№6061 от 22.12.2020г., акт 5, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 26.09.2022г. до 17.00часа на 26.10.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.10.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАКСИМ ТАСКОВ ДИМИТРОВ - баща на длъжника по делото с тел. за връзка: 0877/071615,на адрес:с. Еленово, местността „Арнаудско“ .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ