ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 06.03.2022 г. в 17:51 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 1
Начална цена:
34934.00 лв.

Номер на публична продан:
0001096

Номер на изпълнително дело:
20137010400425

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево" , Пирин резидънс

Площ:
62.21 кв.м.

Срок:
от 07.03.2022 до 07.04.2022

Дата на отваряне:
08.04.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН - 425 - 13 - за ПП от 07.03.2022г. до 07.04.2022г. - 2.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АК "ПИРИН РЕЗИДЕНС", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400425 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ собственост на длъжника: БАРИ СПЕНСЪР КОЛМЪН.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

I).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.6, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 62,21кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,96кв.м. – идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.527.28.2.3, Под обекта: 61813.527.28.2.22, Над обекта: 61813.527.28.2.10;

Административен адрес: гр. Разлог, м. „Кукурево“, АПАРТАМЕНТЕН КОПЛЕКС „ПИРИН РЕЗИДЕНС“, вх.3В, ет.1, ап.4

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.6, находящ се на първи етаж, който апартамент е със застроена площ от 54,25кв.м., ЗАЕДНО с 7,96кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, като площта на апартамента, заедно с общите части, съгласно строителна документация е 62,21кв.м., състоящ се от кухня с дневна /трапезария/ кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, при съседи на апартамента: На същия етаж: 61813.527.28.2.3, Под обекта: 61813.527.28.2.22, Над обекта: 61813.527.28.2.10, който апартамент се намира във вход 3 /три/ на Секция “В” на Жилищна сграда с идентификатор: 61813.527.28.2, построена в поземлен имот с идентификатор: 61813.527.28 /стар ид. №527028/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г., на изп. директор на АК, находяощ се в гр. Разлог, м. “ Кукурево “ с площ от 9 684кв.м., при съседи на имота: имот – нива с ид.61813.526.21, имот – нива с ид.61813.526.22, имот – за селскостопански, горски, ведомствен път с ид.61813.526.423, имот – за почивен лагер с ид.61813.526.26, имот – за селскостопански, горски, ведомствен път с ид.61813.526.426 и имот – за селскостопански, горски, ведомствен път с ид.61813.526.435.

Подробно описание на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.6 /съгласно Протокол за опис от 23.07.2013г./:АПАРТАМЕНТА се намира на първи етаж от четириетажна сграда с тавански етаж, масивна конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и частично облицовани с камък, частично дървена обшивка, частично минерална мазилка. стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с парапет – дървен на метална конструкция. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – гранитогрес, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Входа врата – ПВЦ. Сградата има изградена домофонна инсталация. Същата представлява част от АПАРТАМЕНТЕН КОПЛЕКС “ ПИРИН РЕЗИДЕНС “, находящ се в местността “ Кукурево “, в съседство, през пътя  с входа на “ ПИРИН – ГОЛФ КЛУБ “ и граничи с пътя свързващ гр. Разлог с местността “ Бетоловото “. АПАРТАМЕНТА се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня прехода от дневната, баня с тоалетна и входно антре. Дневната, трапезарията и спалнята са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Кухненският бокс и входната антре са с под – гранитогрес, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – гранитогрес, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловака и латекс, с монтирани керамична мивка, керамичен полуботуш, с керамична тоалетна чиния – моноблок, душ кабина от алуминий и стъкло, смесителна душ – батерия и смесителна батерия. Входа и вътрешни врати – МДФ. Дограма от ПВЦ. Отоплението на апартамента е локално на ток с монтирани три броя конверторни радиатори. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента и в много добро общо състояние. 

Начална цена 34 934лв./тридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и четири лева/

 

II). Движими вещи, собственост на длъжника, находящи се в АПАРТАМЕТ №С 4 с идентификатор: 61813.527.28.2.6, находящ се на първи жилищен етаж, в сграда С, от АПАРТАМЕНТЕН КОПЛЕКС “ ПИРИН РЕЗИДЕНС “, както следва:

1. Кухненски шкаф с термоплот – долен от ПДЧ с размери 235/60/90, с вградена мивка от алпака със смесителна батерия – 1бр.

2. Кухненски шкаф – горен от ПДЧ с витрина с размери 215/70/30 - 1бр.

3. Вграден Ел. котлон /две плочи /, марка "CROWN ", модел EURO KERA, без сер. номер – 1бр.

4. Вградена фурна, марка " CROWN ", модел FCM, сериен номер: 00606020000174050072 - 1бр.

5. Асорбатор /вграден/, марка “ CROWN “ / без сер. номер/ – 1бр.

6. Бойлер 80л. /вертикален/ марка TECHNIKER, модел: АПД 97-3-2ЕМА 33, сер. № 621120605 – 1бр.

7. Осветително тяло – метал и стъкло /таван/ – 4бр.

8. Осветително тяло тип плафон за баня - 1бр.

9. Закачалка малка двойна - метална – 1бр.

10. Закачалка тип рейка - метална 1бр.

11. Огледало над мивка в баня с размери 55/75 – 1бр.

12. Кошче за WC – метално – 1бр.

36. Четка за WC - метална – 1бр.

13. Метална стойка /стенна/ за тоалетна хартия – 1бр.

14. Стойка метална за тоалетни принадлежности – 1бр.

15. Метална сапуниерка1бр.

ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ: 1 368лв. /хиляда триста шестдесет и осем лева/

Обзавеждането и оборудването е неразделна част от  апартамент с идентификатор: 61813.527.28.2.6и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Законна ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5313 от 13.08.2007г., акт 75, том І и Подновяване на Законна ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2720 от 18.07.2017г., акт 44, том ІII; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1408 от 10.04.2013г., акт 198, том 2;

 

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 07.03.2022г. до 17.00часа на 07.04.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банка”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.04.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА ИМОТА И ЗА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с третото лице НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАНУШКИН с тел. за връзка: 0896/445403 – администратор в комплекс “ ПИРИН РЕЗИДЕНС “, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ