ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 08.08.2022 г. в 09:48 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
262872.00 лв.

Номер на публична продан:
0001109

Номер на изпълнително дело:
20227010400700

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Бело поле

Адрес:
общ. Благоевград, ул. "Струма" №19

Площ:
905.00 кв.м.

Срок:
от 08.08.2022 до 08.09.2022

Дата на отваряне:
09.09.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-700-22-08.08.2022-08.09.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА В С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400700 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:СТЕФАН БОГАТИНОВ ВЕЛИЧКОВ и РУМЯНА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1.Поземлен имот с идентификатор: 03664.501.262, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 905,00кв.м. ЕКАТТЕ: 03664, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград, ул. „Струма“ №19. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 262, квартал: 8, парцел: XIV. Съседи: 03664.501.165; 03664.501.434; 03664.501.433

Адрес на поземления имот: с. Бело поле, общ. Благоевград, ул. „Струма“ №19

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 03664.501.262: Поземления имот е с почти правилна форма, с лека денивелация – посока юг. По имотни граници от север, изток и юг – е изградена ограда от бетонни ивични основи и метални ажурни пана. По имотна граница от запад е изградена ограда от бетонни ивични основи, телена мрежа и циментови колци. От изток е монтирана метална, ажурна гаражна врата за достъп до имота, а от север – метална, ажурна входна врата. Незастроената част в имота, частично са изградени пешеходни обслужващи алеи, застлани с теракота, вътрешни обслужващи алеи – застлани с бетон, а останалата част са оформени зелени площи. В имота има изградени ел. и ВиК инсталации. В имота е изградена триетажна масивна жилищна сграда. Същият се намира в центъра на селото, в район с напълно изградена инфраструктура. Районът е застроен предимно с жилищни сгради „ниско застрояване“. Достъпът до имота се осъществява от улица „Струма“. Същият се намира в непосредствена близост през улица от изток с кметството на селото.

 

2. Сграда с идентификатор: 03664.501.262.1, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Брой самостоятелни обекти: няма данни, Брой етажи: 3, с площ от 147,00кв.м., ЕКАТТЕ: 03664, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 03664.501.262, по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград, ул. „Струма“ №19. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 262, квартал: 8, парцел: XIV. Съседи: 03664.501.165; 03664.501.434; 03664.501.433

Адрес на сградата: с. Бело поле, общ. Благоевград, ул. „Струма“ №19

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 03664.501.262.1: Жилищната сграда е триетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Входна врата – метална. Дограма – ПВЦ. В сградата има Ел и ВиК инсталации. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – бетонна плоча, стени и таван – варова мазилка. Без монтиран парапет.

Първи етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, тоалетна, входно антре, коридор, гараж, и тераса от югоизточната страна на сградата с достъп от дневната, трапезарията и от нивото на терена с изградени външни стоманобетонни стълби. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Тоалетната е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип – Армстронг. Врата на тоалетната – алуминиева. Врата към гаража от входното антре – алуминиева. На гаража са монтирани две ролетни гаражни врати. Терасата е с под – теракота, стени – минерална мазилка, таван – частично варова мазилка, частично – дървена обшивка. Парапет – плътна тухлена зидария.

Втори етаж се състои от: три спални, дрешник, два санитарни възела, коридор и три тераси, едната от югоизток с достъп към две от спалните, другата от юг с достъп към третата спалня и третата от запад с достъп към стълбищната клетка. Всички помещения, включително и дрешника са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Санитарните помещения са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите са с под – циментова замазка, стени – минерална мазилка, таван – варова мазилка, на терасата от югоизток – дървена обшивка. Парапет – плътна тухлена зидария. Няма монтирани и не се налични вътрешни врати. Ел инсталация до точка. ВиК до тапа.

Трети етаж е с частично скосявания и се състои от: дневна, две спални, кухня, баня с тоалетна, коридор, и две тераси, едната от юг с достъп от двете спални, а другата от запад с достъп от коридора. Всички помещения са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени – варова мазилка и латекс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип – Армстронг. Двете тераси са с под – теракота, стени – минерална мазилка, таван – дървена покривна обшивка. Парапет – плътна тухлена зидария. На етажа има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Вътрешни врати – МДФ, на банята с тоалетна – алуминиева.

Описание на сутерена. В югозападната част на сутерена с достъп от стълбищната клетка са обособени две преходни мазета с под – подложен бетон, стени и таван – варова мазилка, без монтирана врата между тях. Ел. инсталация до точка, ВиК до тапа. Входна врата – алуминиева. В източната част на сградата с вход от нивото на терена по стоманобетонни стълби застлани с теракота е изградена Механа състояща се от зала и тоалетна. Залата е с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени – декоративни плочи. В залата има изграден масивен бар плот. Тоалетна е с достъп от залата и е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип – Армстронг. Входна врата на тоалетната – алуминиева. Има изградени и функциониращи ел и ВиК инсталации. Входна врата – метална.

Сградата е с общо РЗП – 410,00кв.м.

 

Начална цена 262 872лв./двеста шестдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана с вх.рег.№3973 от 01.12.2006г., акт №119, том 1 и Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№5373 от 29.11.2016г., акт №196, том 3, в сл. по вписванията гр. Благоевград, в полза на взиск,ателя по делото; 2. Договорна ипотека, вписана с вх.рег.№2497 от 23.06.2008г., акт №37, том 3 и Подновяване на Договорна ипотека, вписана с вх.рег.№2665 от 14.06.2018г., акт №240, том 2, в сл. по вписванията гр. Благоевград, в полза на взискателя по делото; 3.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№2600 от 17.05.2022г., акт 93, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 08.08.2022г. до 17.00часа на 08.09.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.09.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РУМЯНА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА с тел. за призоваване: 0877/101504, на адрес: с. Бело поле, общ. Благоевград, ул. „Струма“ №19 .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ