ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 19.01.2023 г. в 09:58 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
96789.00 лв.

Номер на публична продан:
0001123

Номер на изпълнително дело:
20217010401008

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Лешница

Адрес:
общ. Сандански

Площ:
243.00 кв.м.

Срок:
от 16.01.2023 до 16.02.2023

Дата на отваряне:
17.02.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1008-21-16.01.2023-16.02.2023-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЕТАЖ И МАЗЕ В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010401008 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ипотекарния длъжник: ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПЪРВИ ЕТАЖ и МАЗЕ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, със застроена площ от 243,00/двеста четиридесет и три/кв.м.,ВЕДНО с ТЕРАСАот 90,00/деветдесет/кв.м., построена върху УПИ VIII/осми/, квартал 11/единадесети/, по плана на село Лешница, общ. Сандански, при съседи на имота по документ за собственост: улица, улица, имот с пл.№118 и общински и при съседи на имота по скица: улица и УПИ V, УПИ VII, УПИ III, УПИ IV и УПИ IX, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото.

Подробно описание на Жилищна сграда с площ от 243,00кв.м. Сградата е двуетажна с мазе, масивна конструкция със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя. Сградата се намира в център на селото, до реката. Достъп до имота се осъществява по асфалтирана улица.

Предмет на настоящия опис е първи етаж от сградата и мазето. На първия етаж са обособени – жилищна част, находяща се в североизточната част на сградата и складова част, находяща се в югозападната част на сградата. Обособяването на жилищната част е извършена в следствие на ремонт през 2002г. Жилищната част се състои от: дневна с трапезария, три спални, две от които са с достъп от дневната и третата с достъп от кухнята, кухня, баяна с тоалетна и входно антре. Всички помещения са с понижен таван с топлоизолация. Дневната с трапезария и двете спални с достъп от дневната са с под – ламиниран паркет, стени – декоративна мазилка, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Спалнята с достъп от кухнята е с под – ламиниран паркет, стени – шпакловка и тапети, таван – окачен тип Армстронг. Кухнята и входното антре са с под – теракота, стени – декоративна мазилка, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. От кухнята е монтиран изход към поземления имот, откъм северозападната му част с монтирана алуминиева врата. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг. В жилищната част има изградена и функционираща Ел. и ВиК инсталации. Дограма – алуминиева. Вътрешни врати на стаите – МДФ, на банята с тоалетна – алуминиева. Входна врата за жилищната част – алуминиева. От северозападната страна на сградата със самостоятелен вход е изградено котелно помещение с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени – тухлена зидария с тухли ИТОНГ. Складовата част на първи етаж се състои от: склад и санитарен възел с две тоалетни и мокро помещение. Същият е със самостоятелен вход от югоизточната страна на сградата с достъп от изградената тераса. Входна врата – метална. Склада е с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс, като по стени на Н=1,00м. – е изграден цокъл от блажна боя. Стената към жилищната част е на тухлена зидария с тухли ИТОНГ. Санитарния възел е с под – теракота, стени на Н=1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Врата на едната тоалетна – шпервана, а на другата демонтирана и неналична. Врата на санитарния възел – метална. В складовата има изградени Ел и ВиК инсталации.

Подробно описание на Мазето: Достъпът до мазето се осъществява от северозападната част на сградата по външна еднораменна бетонна стълба. В мазето са обособени три помещения, входно помещение и санитарен възел. Всичките помещения са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. В мазето няма Ел. и ВиК инсталации. Дограма – метална , без монтирани стъкла. Вътрешни врати – демонтирани и неналични. Входна врата – метална.

Подробно описание на Тераса с площ от 90,00кв.м.: Терасата е изградена, частично по югоизточната страна на сградата. Същата е на височина на Н=0,40м. от нивото на терена. От югоизточната страна на терасата е изграден парапет с Н=1,60м. с плътна част на Н=0,80м. от зидария с тухли ИТОНГ и изпълнена с декоративна мозайка и частично облицовка с камък, а останалата част – метални, ажурни декоративни пана. Същата е с под –теракота, частично терасата е покрита с едноскатен дървен навес, покрит с воалит.

 

Начална цена 96 789лв./деветдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и девет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№1653 от 29.06.2006г., акт №183, том 1, и Подновяване на Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№1441 от 14.06.2016г., акт №146, том 1, в сл. по вписванията гр. Сандански, в полза на взискателя по делото 2. Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с дв.вх.рег.№2827 от 24.09.2021г., акт 103, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 16.01.2023г. до 17.00часа на 16.02.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.02.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ с тел. за призоваване: 0885/843531, на адрес: село Лешница, общ. Сандански.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ