ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата на публикуване: 01.05.2023 г. в 15:37 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 1
Начална цена:
52498.00 лв.

Номер на публична продан:
0001127

Номер на изпълнително дело:
20237010400064

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Даме Груев" №1, ет.2, ап.А8

Площ:
66.90 кв.м.

Срок:
от 02.05.2023 до 02.06.2023

Дата на отваряне:
05.06.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-64-23-02.05.2023-02.06.2023-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20237010400064 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕСЕЛИНОВ и ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.1697.2.8, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 66,90кв.м., ЕКАТТЕ:17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1697, в сграда: 17395.501.1697.2, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Мазе №17 с площ от 6,66кв.м. и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.1697.2.7, Под обекта: 17395.501.1697.2.2, Над обекта: 17395.501.1697.2.12

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Даме Груев“ №1, ет.2, ап. А8

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ А8, изграден на фаза „груб строеж“, находящ се на втори жилищен етаж от жилищна сграда с магазини, застроена в УПИ – парцел IX, имот с пл.№1697, квартал 29, по плана на гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №32/1992г. и №143/2006г. На кмета на общината с площ за имота от 454,00кв.м., при съседи на имота: от изток – улица, от запад – УПИ VIII, от север – улица, от юг – УПИ X, със застроена площ на апартамента от 66,90кв.м., състоящ се от две стаи, дневна с кухненски бокс, тоалетна с баня и антре, ВЕДНО с МАЗЕ №17, със застроена площ от 6,66кв.м., при съседи на апартамента: апартамент №А6, стълбище, коридор, отдолу – Апартамент №А4, отгоре – Апартамент №А12 и при съседи на мазето: мазе №16, мазе №18 и коридор, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.1697.2.8: Самостоятелния обект се намира на трети етаж, /втори жилищен/ от пететажна масивна жилищна сграда с магазини, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна. Парапет – метален, ажурен с дървена ръкохватка. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – гранитогрес, стени и таван – шпакловка и латекс. Входна врата на сграда – алуминиева. Сградата са намира в широк център на гр. Гоце Делчев в район с напълно изградена инженерна инфраструктура. Районът е застроен предимно с жилищни сгради „ниско и средно застрояване“. Сградата се намира на около петдесет метра от казармата и граничи с улицата свързваща гр. Гр. Гоце Делчев с „Папаз чаир“. Самостоятелния обект се състои от: дневна с кухненски бокс, две спални, едната от изток – преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и тераса от източната страна на сградата с достъп от дневната и източната спалня. Дневната и двете спални са с под – циментова замазка и ламиниран пакрет, стени и таван – шпакловка и латекс. Кухненския бокс е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – декоративни стереопорени плоскости. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Парапет – метален, ажурен. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – алуминиева, вътрешни врати – алуминиеви. Входна врата – метална, блиндирана. Апартамента е в добро общо състояние.

Подробно описание на Мазе№17:Мазето се намира в северната част на сградата откъм улица „Даме Груев“ и е с под – подложен бетон, стени – частично бетонни, частично – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация. Входна врата – дървена.

 

Начална цена 52 498лв./петдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№2835 от 10.09.2007г., акт№97, том 2, и Подновяване на Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№4294 от 07.09.2017г., акт №43, том 2 в сл. по вписванията гр. Гоце Делчев, в полза на взискателя по делото2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№486 от 07.02.2023г., акт 19, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 02.05.2023г. до 17.00часа на 02.06.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.06.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача Николай Илиев Адамов с тел. за връзка: 0899/154268, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Даме Груев“ №1, ет.2, ап. А8.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ