Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Номер на публична продан: 0001076

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Благоевград
Площ: 80.00 кв.м.
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Дата на отваряне: 29.06.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 57662.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000829

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Благоевград
Площ: 2228.00 кв.м.
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Дата на отваряне: 29.06.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 28272.00 лв.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000993

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 96.12 кв.м.
Срок: от 25.05.2021 до 25.06.2021
Дата на отваряне: 28.06.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 30707.00 лв.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000899

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.47 кв.м.
Срок: от 25.05.2021 до 25.06.2021
Дата на отваряне: 28.06.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 21192.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Номер на публична продан: 0000969

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 36523.00 кв.м.
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2022
Дата на отваряне: 18.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 805793.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000896

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Петрич
Площ: 123.00 кв.м.
Срок: от 15.06.2021 до 15.07.2021
Дата на отваряне: 16.07.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 34216.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001007

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 20.85 кв.м.
Срок: от 14.06.2021 до 14.07.2021
Дата на отваряне: 15.07.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 8138.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001006

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 60.99 кв.м.
Срок: от 14.06.2021 до 14.07.2021
Дата на отваряне: 15.07.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 31502.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ