Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Номер на публична продан: 0000967

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 300.77 кв.м.
Срок: от 14.06.2021 до 14.07.2021
Дата на отваряне: 15.07.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 206420.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "МАНАСТИРА"

Номер на публична продан: 0000801

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "МАНАСТИРА"

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 79.10 кв.м.
Срок: от 14.06.2021 до 14.07.2021
Дата на отваряне: 15.07.2021 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 26640.00 лв.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Номер на публична продан: 0000929

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Туховища
Площ: 770.00 кв.м.
Срок: от 08.06.2021 до 08.07.2021
Дата на отваряне: 09.07.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 125451.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Номер на публична продан: 0000772

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Годлево
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 07.06.2021 до 07.07.2021
Дата на отваряне: 08.07.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

<< 1 2
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ