Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0001104

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Сандански
Площ: 62.71 кв.м.
Срок: от 19.04.2022 до 19.05.2022
Дата на отваряне: 20.05.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 49207.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО

Номер на публична продан: 0001073

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Бачево
Площ: 4998.00 кв.м.
Срок: от 17.05.2022 до 17.06.2022
Дата на отваряне: 20.06.2022 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 5999.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО

Номер на публична продан: 0001072

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Бачево
Площ: 1587.00 кв.м.
Срок: от 17.05.2022 до 17.06.2022
Дата на отваряне: 20.06.2022 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 1851.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000951

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Едностаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 36.22 кв.м.
Срок: от 17.05.2022 до 17.06.2022
Дата на отваряне: 20.06.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 14974.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 10.05.2022 до 10.06.2022
Дата на отваряне: 13.06.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 4693.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Дата на отваряне: 10.06.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ