Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА"

Номер на публична продан: 0001037

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА"

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Долна Градешница
Площ: 44.80 кв.м.
Срок: от 29.07.2022 до 29.08.2022
Дата на отваряне: 30.08.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 4595.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Номер на публична продан: 0001079

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Добринище
Площ: 2100.00 кв.м.
Срок: от 19.07.2022 до 19.08.2022
Дата на отваряне: 22.08.2022 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 11307.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1 БРОЙ АПАРТАМЕНТ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000832

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1 БРОЙ АПАРТАМЕНТ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 19.07.2022 до 19.08.2022
Дата на отваряне: 22.08.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001008

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 119.05 кв.м.
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Дата на отваряне: 13.09.2022 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 69863.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001007

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 20.85 кв.м.
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Дата на отваряне: 13.09.2022 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 8118.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001006

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 60.99 кв.м.
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Дата на отваряне: 13.09.2022 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 31470.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Номер на публична продан: 0000967

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 300.77 кв.м.
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Дата на отваряне: 13.09.2022 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 206376.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ