Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1 БРОЙ АПАРТАМЕНТ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000832

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1 БРОЙ АПАРТАМЕНТ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Дата на отваряне: 29.11.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА

Номер на публична продан: 0001119

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Якоруда
Площ: 2035.00 кв.м.
Срок: от 18.11.2022 до 19.12.2022
Дата на отваряне: 20.12.2022 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Начална цена: 2856.00 лв.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ"

Номер на публична продан: 0001118

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ"

Вид на имота: Едностаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 39.56 кв.м.
Срок: от 18.11.2022 до 19.12.2022
Дата на отваряне: 20.12.2022 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Начална цена: 33687.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ