Полезни връзки

Камара на ЧСИ
http://sales.bcpea.org/bg/index.html

Министерство на правосъдието
http://www.mjeli.government.bg/

Международен съюз на съдебните изпълнители
http://www.uihj.com

Български правен портал
http://lex.bg/

Регистър на длъжниците в България
https://newregistry.bcpea.org/user/login.html

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ