За нас

         Основните принципи в работата ми като Частен съдебен изпълнител са:

        - стриктно спазване на закона

        - бързо и ефективно организиране на принудителното изпълнение

        - уважение и коректност към всички страни и участници в изпълнителното производство

 

         Кантората ми се намира в центъра на Благоевград, в собствено помещение и е оборудвана със съвременна офис-техника, постоянно видео-наблюдение и охранителна система /СОТ/, осигуряващи максимални гаранции за съхраняване на служебния архив и точно изпълнение на професионалните задължения.

         Имам двама помощник съдебни изпълнители, двама призовкари, счетоводители, юрисконсулт и деловодители. Осъществявам принудително изпълнение на територията на Цялата Благоевградска Област със собствен превоз. Извършвам лично връчване чрез призовкар на територията на Общините Благоевград, Симитли, Струмяни, Сандански, Петрич, Кресна, Разлог, Банско, Гоце Делчев и чрез куриерска фирма на територията на останалите общини в региона.

 

         Деловодството е обезпечено с електронен деловоден програмен продукт, с възможност за максимално бързo обработване на делата, включително за извършване на онлайн справки от страните в изпълнителното производство.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ